Også i 2020 har alle vi med tilknytning til Nordfyns Bank koncernen og bankens cykelnetværk – Noba-Bike,  rigtig mange muligheder for at blive rørt og få dyrket det sociale på tværs af geografien.

Målet er, at vi skal været repræsenteret rundt omkring i vores markedsområde. Det er god markedsføring for os, og det er vigtigt set i et socialt perspektiv, men som livsnydere skal man også give lidt igen, hvis man vil sikre en god balance på vægtskålen. Her tilbyder vi rigtig mange gode muligheder gennem de mange sponsorater og netværk, som vi dyrker sideløbende.

Herunder er der en oversigt/tilmeldingsformular, hvor man kan melde ind på det, som du/I gerne vil være med til. Mulighederne er for både medarbejdere, repræsentantskab og børn/svigerbørn/børnebørn og for bankens cykelnetværk, Noba-Bike.

HUSK – der skal laves en tilmelding pr. person, og hvis man efterfølgende fortryder, og gerne vil være med til en eller flere ting yderligere, så laver man bare en ny tilmelding – men altid en pr. person.

MULIGHEDER I 2020 (opdateres løbende)