Invitation

Online generalforsamling
Nordfyns Banks Personaleforening inviterer hermed til generalforsamling. I år vil generalforsamling blive afholdt online via Teams på grund af Covid-19.

OBS! Der vil i denne omgang ikke være banko i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden
Generalforsamlingens vedtægtsbestemte dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (senest 8 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af:
  A: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Bo Andreassen Demant – villig til genvalg
  Per Lindegård – villig til genvalg
  B: 2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
  Sonny H. Christensen – villig til genvalg
  Kristian Friis Bøg – villig til genvalg
  C: 2 revisorer er på valg:
  Frank Klok – villig til genvalg
  Anette Langkilde – villig til genvalg
  D: 1 revisorsuppleant er på valg:
  Benny Møller – villig til genvalg
 7. Eventuelt

Ideer til kommende arrangementer er meget velkomne under pkt. 7 – eventuelt.

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig årets generalforsamling, men bliver forhindret, vil vi meget gerne have en melding fra dig, så vi ikke sidder og venter unødig på dig på Teams.

 

 

 

 

Tid og sted
Tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 16.30
Teams møde

Tilmelding
Tilmelding til generalforsamling senest torsdag d. 4. februar.
Link til mødet sendes ud mandag d. 8. februar.

Tilmeldingen er lukket