Invitation

Nordfyns Banks Personaleforening inviterer hermed til generalforsamling.

Dagsorden
Generalforsamlingens vedtægtsbestemte dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (senest 8 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af:
  A: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Sandie Klok – villig til genvalg
  Brita Skov Christensen – villig til genvalg
  Majbritt Nexø – villig til genvalg
  B: 2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
  Sonny H. Christensen – villig til genvalg
  Kristian Friis Bøg – villig til genvalg
  C: 2 revisorer er på valg:
  Frank Klok – villig til genvalg
  Anette Langkilde – villig til genvalg
  D: Valg af revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Ideer til kommende arrangementer er meget velkomne under pkt. 7 – eventuelt.

Da vi ikke kan afholde generalforsamlingen i én stor forsamling, opfordrer vi til, at man filial/afdelingsvis sætter sig sammen (med afstand) og køber pizza, sandwich eller lignende.
Kvitteringen afleveres til Brita, hvorefter pengene vil blive refunderet.

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig årets generalforsamling, men bliver forhindret, vil vi meget gerne have en melding fra dig, så vi ikke venter forgæves på Teams.

 

 

 

 

Tid og sted
Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 16.30
via Teams

Tilmelding
Tilmelding til generalforsamling senest tirsdag d. 4. januar 2022
Invitationslink til Teams-mødet sendes ud efter denne dato.