Invitation

Nordfyns Banks Personaleforening inviterer hermed til online generalforsamling.

Dagsorden
Generalforsamlingens vedtægtsbestemte dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (senest 8 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af:
  A: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Sandie Klok – villig til genvalg
  Brita Skov Christensen – villig til genvalg
  Majbritt Nexø – villig til genvalg
  B: 2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
  Sonny H. Christensen – villig til genvalg
  Kristian Friis Bøg – villig til genvalg
  C: 2 revisorer er på valg:
  Frank Klok – villig til genvalg
  Anette Langkilde – villig til genvalg
  D: Valg af revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Ideer til kommende arrangementer er meget velkomne under pkt. 7 – eventuelt.

Banko
Som altid er vi klar med banko til årets generalforsamling, og vi har sørget for flotte præmier. Denne gang vil det blot foregå via Teams efter den ordinære generalforsamling.
Sæt dig derfor sammen med dine kolleger i din filial/afdeling og vær med til et par times hygge med Personaleforeningen.

Pris: 10,- pr. bankoplade

OBS! Vi gør opmærksom på, at man ikke kan deltage enkeltvis hjemmefra. Vi opfordrer til hygge med kollegerne i egen filial/afdeling.

Spisning
Hver filial/afdeling kan til arrangementet købe mad og drikke for max. 150,- pr. person. Kvitteringen afleveres til Brita, hvorefter pengene vil blive refunderet.

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig årets generalforsamling, men bliver forhindret, vil vi meget gerne have en melding fra dig, så vi ikke venter forgæves på Teams.
Ved afbud overtager dine kolleger dine bankoplader.

Praktisk info
Per vil efter d. 7. januar levere de bestilte bankoplader i hver filial/afdeling. Der kan efter denne dato derfor ikke bestilles bankoplader.

Tid og sted
Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 16.30
via Teams

Tilmelding
Tilmelding til generalforsamling senest fredag d. 7. januar 2022
Invitationslink til Teams-mødet sendes ud efter denne dato.

Tilmeldingen er lukket!